Nieuws maatregelen coronavirus: vanaf 15 juni 2020 kunt u het Lokaal Loket Noordwijk weer bezoeken, echter alleen op afspraak.

Sociaal Wijkteam Noordwijk

Het Sociaal Wijkteam Noordwijk beantwoordt al uw ondersteuningsvragen, of zoekt samen met u waar uw vraag beantwoord kan worden. Het team zorgt ervoor dat Noordwijkers zoveel mogelijk zelf tot een oplossing komen van hun ondersteuningsvraag en wat zij zelf nog kunnen doen (participatiesamenleving).Vuurtoren met licht

Hoort het Sociaal Wijkteam Noordwijk dat het bij een inwoner niet goed gaat, dan gaan zij er snel op af. Die signalen kunnen via allerlei bronnen binnen komen zoals via de huisarts, de wijkagent, een bezorgde buurgenoot, familielid of de hulpvrager zelf.

Specialistische hulp en ondersteuning

Het Sociaal Wijkteam Noordwijk komt langs, gaat met u in gesprek en geeft praktische tips en adviezen. Gaat het om een moeilijk probleem dan begeleidt het team als het nodig is, de inwoner naar specialistische hulp en ondersteuning. Het Sociaal Wijkteam Noordwijk werkt onder andere samen met maatschappelijke organisaties zoals MEE, Kwadraad, Lokaal Loket Noordwijk, Jeugd en gezinsteams, Centrum Jeugd en Gezin (CJG), GGZ, casemanagers dementie en de welzijnscoach.

Informatiepunt Dementie

Naast deze vroegpreventie-taken, richt het team zich ook op dementie. Er is een Informatiepunt Dementie. Bezorgde kinderen, buren of mensen met beginnende dementie kunnen hier terecht. Speciaal opgeleide casemanagers staan klaar voor alle vragen over dementie. 

Natuurlijk kunt u al uw vragen stellen aan het Sociaal Wijkteam Noordwijk. Als blijkt dat er specifieke oplossingen nodig zijn zoals een Wmo-voorziening, dan zal er samen met u contact worden gezocht met het Lokaal Loket Noordwijk of een andere organisatie.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen via +31 (0)71 36 60 000.

Sociaal Wijkteam Noordwijk

In verband met het coronavirus is er geen inloopspreekuur. U kunt mailen naar sociaalwijkteam@noordwijk.nl of bellen naar +31 (0)71 36 60 000.

Informatiepunt Dementie

In verband met het coronavirus is er geen inloopspreekuur. U kunt mailen naar sociaalwijkteam@noordwijk.nl of op donderdag bellen naar +31 (0)71 36 60 000. 

Buurtbemiddeling

Als u een conflict heeft met uw buren, kunt u via het Sociaal Wijkteam Noordwijk of uw woningcorporatie terecht bij Libertas Leiden voor buurtbemiddeling. Voor meer informatie kunt u ook kijken op problemenmetjeburen.nl