Zorg

Het maatschappelijke doel van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) is ‘meedoen’. De wet moet er voor zorgen dat mensen zo lang mogelijk zelfstandig kunnen blijven wonen en mee kunnen doen in de samenleving, al dan niet geholpen door vrienden, familie of bekenden. Als dat niet kan, is er op de vijf onderstaande gebieden ondersteuning vanuit de gemeente. Deze ondersteuning kunt u via het Lokaal Loket Noordwijk aanvragen. Daarnaast zijn er voorzieningen die niet onder de Wmo vallen. Deze kunt u niet aanvragen bij het Lokaal Loket Noordwijk. Het loket brengt u in contact met de juiste organisatie.