Wonen

In Noordwijk zijn verschillende soorten woningen te vinden. In de gemeente zijn onder andere koopwoningen maar ook sociale en particuliere huurwoningen. Mocht u in Noordwijk op zoek zijn naar een passende woningen dan kan het Lokaal Loket Noordwijk u verwijzen.

Huurwoning

Heeft u interesse in een huurwoning in Noordwijk, dan zijn er twee mogelijkheden:

  • Sociale huurwoning via een woningcorporatie
  • Particuliere huurwoning via een particuliere verhuurder

Sociale huurwoning

In Noordwijk worden sociale huurwoningen aangeboden door de Noordwijkse Woningstichting (NWS). Zij wijzen woningen toe via een regionaal woonruimteverdeelsysteem. Om in aanmerking te kunnen komen voor een sociale huurwoning dient u zich in te schrijven bij Woningnet Holland Rijnland.

Stichting de Binnenvest houdt spreekuur in het gemeentehuis van Noordwijk

De Binnenvest is een stichting voor maatschappelijke opvang en hulpverlening in de regio Zuid-Holland Noord. De Binnenvest geeft mensen die dak- of thuisloos zijn, of dit dreigen te raken, advies en ondersteuning bij het aanpakken van de problemen. Het doel van de Binnenvest is om dakloosheid te voorkomen en samen met u toe te werken naar een stabiele situatie. De Binnenvest werkt hierbij samen met diverse instellingen in Leiden, Katwijk en de Duin- en Bollenstreek.

Dus … groeien de problemen u boven het hoofd? Bezoek het spreekuur en kijk wat de Binnenvest voor u kan betekenen.

Spreekuur Stichting de Binnenvest in het gemeentehuis Noordwijk.
Iedere dinsdagmiddag van 13:30 tot 14:30 uur.

Voorstraat 42,
Noordwijk
(071) 36 60 000

Wat wel en wat niet via het lokaal loket

Er bestaan diverse voorzieningen op het gebied van wonen. Deze voorzieningen kunt u niet bij het lokaal loket aanvragen maar zij kunnen u wel de weg wijzen bij welke organisatie u daar voor terecht kunt. De enige twee zaken die u bij het loket kunt aanvragen, zijn de verhuiskostenvergoeding en de woonvoorziening.