Vervoersvoorzieningen

 • Wat is het?

  De gemeente kan u helpen als u zich niet of onvoldoende kunt verplaatsen met een vervoermiddel. Bijvoorbeeld door een ziekte of een beperking. De gemeente zoekt samen met u naar een oplossing. In bepaalde gevallen kunt u een aanvraag doen voor hulp om uzelf te kunnen verplaatsen. Deze hulp van de gemeente heet een vervoersvoorziening.

 • Hoe werkt het?

  De taken op het gebied van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) zijn door de gemeente Noordwijk uitbesteed aan de Intergemeentelijke Sociale Dienst (ISD) Bollenstreek. Aanvullende informatie kunt u vinden op de website van de ISD Bollenstreek.

  Binnen de Wmo wordt er vanuit gegaan dat u eerst zelf probeert uw vervoersproblemen op te lossen door een beroep te doen op uw familie en/of (sociaal) netwerk. Er zijn misschien ook nog andere oplossingen denkbaar. Kunt u het zelf niet oplossen, dan bestaan er andere vormen van vervoer zoals:

  • een scootmobiel;
  • een aanpassing aan uw auto;
  • een geldbedrag, zodat u zelf vervoer kunt betalen;
  • deelname aan collectief vervoersysteem dat u van deur tot deur vervoert tegen het openbaar vervoer tarief binnen de regio, de naam van dit systeem is de Regiotaxi Holland Rijnland.
 • Wat moet ik doen?

  U kunt bij het Lokaal Loket terecht voor informatie, advies en een meldingsformulier. Als het meldingsformulier volledig is ingevuld, wordt u via het Lokaal Loket direct aangemeld bij de ISD Bollenstreek.

  Voor hulp bij het invullen van uw formulier kunt u terecht bij de Formulierenbrigade.