Sociaal Wijkteam

 • Wat is het?

  Het Sociaal Wijkteam beantwoordt al uw ondersteuningsvragen, of zoekt samen met u waar uw vraag beantwoord kan worden. Het team zorgt ervoor dat Noordwijkers zoveel mogelijk zelf tot een oplossing komen van hun ondersteuningsvraag en wat zij zelf nog kunnen doen (participatiesamenleving).

  vuurtoren met tekst

 • Hoe werkt het?

  Hoort het Sociaal Wijkteam dat het bij een inwoner niet goed gaat, dan gaan zij er snel op af. Die signalen kunnen via allerlei bronnen binnen komen zoals via de school, de huisarts, de agent, een bezorgde buurgenoot of familielid.

  Het Sociaal Wijkteam komt langs, treedt in gesprek en geeft praktische tips en adviezen. Gaat het om een moeilijk probleem dan begeleidt het team als het nodig is, de inwoner naar specialistische hulp en ondersteuning. Het Sociaal Wijkteam werkt samen met maatschappelijke organisaties zoals MEE, Kwadraad, Lokaal Loket, Jeugd en gezinsteams, Centrum Jeugd en Gezin (CJG) en de welzijnscoach.

  Naast deze vroegpreventie-taken, richt het team zich ook op dementie. Er is een Informatiepunt Dementie. Bezorgde kinderen, buren of mensen met beginnende dementie kunnen hier terecht. Speciaal opgeleide casemanagers staan klaar voor alle vragen over dementie.

 • Wat moet ik doen?

  Voor het Sociaal Wijkteam kunt u langskomen tijdens het inloopspreekuur in het voormalig DPO-gebouw, Hoogwakersbosstraat 12. Dit inloopspreekuur is op woensdag van 10:30 – 12:00 uur. Ook kunt u mailen of telefonisch contact opnemen met het Klantcontactcentrum, zij zullen u dan doorverbinden.

  Voor het Informatiepunt Dementie kunt u langskomen tijdens het inloopspreekuur in het gemeentehuis, Voorstraat 42. Dit inloopspreekuur is op donderdag van 15:00 - 16:00 uur. Ook kunt u mailen of op donderdag telefonisch contact opnemen met het Klantcontactcentrum, zij zullen u dan doorverbinden.

 • Aanvullende informatie

  Natuurlijk kunt u al uw vragen stellen aan het Sociaal Wijkteam. Als blijkt dat er specifieke oplossingen nodig zijn zoals een Wmo-voorziening, dan zal er samen met u contact worden gezocht met het Lokaal Loket of een andere organisatie.

  Als u een conflict heeft met uw buren, kunt u terecht bij Libertas Leiden voor buurtbemiddeling. Voor meer informatie kunt u ook kijken op de website Problemen met je buren.

 • Links en formulieren