Hulp bij het huishouden

 • Wat is het?

  Mensen met een (medische) beperking kunnen problemen ondervinden bij het voeren van een huishouding. De hulp bij het huishouden die toegekend kan worden, is onderverdeeld in drie categorieën, variërend van lichtere hulp tot zware en intensievere hulp. Indien in het gezin van de aanvrager één of meer personen of huisgenoten aanwezig zijn die wel in staat zijn om al het huishoudelijk werk te verrichten, wordt in principe geen hulp bij het huishouden verstrekt.

 • Hoe werkt het?

  De taken op het gebied van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) zijn door de gemeente Noordwijk uitbesteed aan de Intergemeentelijke Sociale Dienst (ISD) Bollenstreek. Aanvullende informatie kunt u vinden op de website van de ISD Bollenstreek.

  U kunt bij het Lokaal Loket ook terecht voor informatie, advies en een meldingsformulier. Als het meldingsformulier volledig is ingevuld, wordt u via het Lokaal Loket direct aangemeld bij de ISD Bollenstreek.

  Voor hulp bij het invullen van uw formulier kunt u terecht bij de Formulierenbrigade.

 • Aanvullende informatie

  De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) wil dat mensen zo lang mogelijk zelfstandig meedoen in de maatschappij. Voor bepaalde groepen mensen is dit niet altijd makkelijk. Denk aan ouderen of mensen met een lichamelijke of psychische beperking. Deze mensen kunnen ondersteuning krijgen. Zo kunnen ze zo veel mogelijk zelf blijven doen.