Gehandicaptenparkeerplaats, aanvraag

 • Wat is het?

  Bent u lichamelijk beperkt, heeft u een gehandicaptenparkeerkaart en kunt u uw auto niet voor uw deur parkeren? Dan kunt u bij de gemeente een eigen gehandicaptenparkeerplaats aanvragen.

 • Hoe werkt het?

  U komt in aanmerking voor een eigen gehandicaptenparkeerplaats als u voldoet aan de volgende voorwaarden:

  • U woont in Noordwijk.
  • Er mag geen garage of andere parkeergelegenheid op eigen terrein aanwezig zijn.
  • Er moet sprake zijn van een permanente of toenemende invaliditeit, vaststelling hiervan gaat via een medische (her)keuring.
  • De bestuurder is niet in staat zelfstandig met de gebruikelijke loophulpmiddelen meer dan 50 meter aan een stuk te lopen.
  • Als de aanvraag voor een inwonend geregistreerd gezinslid is (uitwonend en visite is niet mogelijk), moet diegene als passagier van deur tot deur altijd afhankelijk zijn van de hulp van de bestuurder en/of de gebruikelijke loophulpmiddelen.
  • Er moet uit het oogpunt van de bestaande parkeersituatie noodzaak zijn.
  • De persoon waarvoor de plaats wordt aangevraagd, moet 6 jaar of ouder te zijn.
  • U moet in het bezit zijn van een geldige gehandicaptenparkeerkaart (bestuurderskaart of passagierskaart).
 • Wat moet ik doen?

  U kunt een gehandicaptenparkeerplaats aanvragen bij de gemeente. Dit kan:

 • Wat heb ik nodig?

  Persoonlijk aanvragen

  • kopie gehandicaptenparkeerkaart
  • kopie rijbewijs
  • kopie kentekenbewijs (tenaamstellingsbewijs)

  Schriftelijk aanvragen

 • Kosten

  De kosten bedragen € 246,30 (tarief 1 januari 2018). Vrijstelling van betaling is niet mogelijk. Als u de kosten niet in een keer kan betalen, dan dient u dit vooraf schriftelijk bij de aanvraag door te geven.

 • Hoe lang duurt het?

  Het besluit wordt binnen 5 werkdagen per brief bekend gemaakt en gepubliceerd in de digitale Staatscourant. Belanghebbenden kunnen naar aanleiding van deze publicatie binnen 6 weken bezwaar aantekenen. Als er geen bezwaar is gemaakt en u de kosten heeft betaald, wordt na 6 weken de aanvraag definitief. Daarna wordt de gehandicaptenparkeerplaats in overleg zo snel mogelijk aangelegd.

 • Aanvullende informatie

  De geldigheidsduur van de gehandicaptenparkeerplaats vervalt automatisch bij verhuizing en/of overlijden. De eigenaar of inwonend gezinslid moet dan de gehandicaptenparkeerkaart inleveren bij de gemeente en melding maken dat de parkeerplaats verwijderd kan worden. Wij wijzen u erop, dat het niet tijdig inleveren van de gehandicaptenparkeerkaart een strafbaar feit is (art. 59 BABW).

 • Links en formulieren