Bijzondere bijstand

  • Wat is het?

    U hebt een laag inkomen. Bijvoorbeeld een bijstandsuitkering. En geen of weinig eigen vermogen. Door bijzondere omstandigheden hebt u extra kosten. U kunt die kosten niet betalen. Dan kunt u bijzondere bijstand aanvragen. Bijzondere bijstand is een geldbedrag om extra kosten mee te betalen.

  • Hoe werkt het?

    De taken op het gebied van de sociale zekerheid zijn door de gemeente Noordwijk uitbesteed aan de Intergemeentelijke Sociale Dienst (ISD) Bollenstreek. Aanvullende informatie kunt u vinden op de website van de ISD Bollenstreek.

    U kunt gedurende de openingstijden ook bij het Lokaal Loket terecht voor informatie, advies en aanvraagformulieren. Als het aanvraagformulier volledig is ingevuld, wordt deze via het Lokaal Loket doorgestuurd naar de ISD Bollenstreek.

    Voor hulp bij het invullen van uw formulier kunt u terecht bij de Formulierenbrigade.