Bijzondere bijstand, collectieve aanvullende zorgverzekering

  • Wat is het?

    Mensen met een laag inkomen en weinig eigen vermogen kunnen in aanmerking komen voor een collectieve aanvullende zorgverzekering. Met zorgverzekeraar Zorg en Zekerheid is hiervoor een contract afgesloten.

  • Hoe werkt het?

    De taken op het gebied van de sociale zekerheid zijn door de gemeente Noordwijk uitbesteed aan de Intergemeentelijke Sociale Dienst (ISD) Bollenstreek. Aanvullende informatie kunt u vinden op de website van de ISD Bollenstreek.

    U kunt gedurende de openingstijden ook bij het Lokaal Loket terecht voor informatie, advies en aanvraagformulieren. Als het aanvraagformulier volledig is ingevuld, wordt deze via het Lokaal Loket doorgestuurd naar de ISD Bollenstreek.

    Voor hulp bij het invullen van uw formulier kunt u terecht bij de Formulierenbrigade.