Huiselijk geweld en kindermishandeling

 • Wat is het?

  Veilig Thuis Hollands Midden is een samenvoeging van het Steunpunt Huiselijk Geweld en het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling (AMK). Dit met het doel om één meldpunt te hebben voor alle vormen van huiselijk geweld en kindermishandeling. Maar ook om meer samenhang te krijgen in de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling.

 • Hoe werkt het?

  Veilig Thuis is het advies- en meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling voor uw gemeente. Bij Veilig Thuis kunnen mensen terecht die hulp voor zichzelf zoeken of zich zorgen maken over anderen. Ook als het alleen om vermoedens gaat. Denk daarbij niet alleen aan lichamelijk geweld maar ook aan geestelijk geweld en verwaarlozing.

 • Wat moet ik doen?

  Vermoedt u huiselijk geweld, kindermishandeling, ouderenmishandeling of bent u zelf slachtoffer? Bel Veilig Thuis via (0800) 20 00. Dit kan anoniem en is 24 uur per dag gratis bereikbaar.

  Bij gevallen van huiselijk geweld waar onmiddellijk ingegrepen moet worden, bel direct het alarmnummer 112. De 112-alarmcentrale stuurt dan onmiddellijk de juiste hulp: brandweer, politie of ambulance.

 • Aanvullende informatie

  Met opvoedvragen kunt u terecht bij het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG).