Hulp en ondersteuning

Hulp bij het huishouden

Icon

huishoudelijke hulp

Thuiszorg

Mantelzorg

Icon

ondersteuning mantelzorgers, consulent mantelzorg

Mantelzorg

Begeleiding Wmo

Icon

dagbesteding, begeleiding individueel, kortdurend verblijf

Adviesraad Sociaal Domein

Hulpmiddelen Wmo

Icon

rolstoel, douchestoel, tillift, toiletstoel

Hulpmiddelen Wmo

Mantelzorgpas

Icon

waardering mantelzorgers, zorgpauze

Mantelzorgpas

Veilig Thuis

Icon

huiselijk geweld, ouderenmishandeling

Veilig Thuis

Vervoersvoorzieningen

Icon

regiotaxi, scootmobiel, aanpassing auto

Vervoersvoorzieningen

Formulierenbrigade

Icon

hulp bij invullen aanvraagformulieren

Formulierenbrigade

Stichting de Binnenvest

Icon

maatschappelijke opvang, dak- of thuisloos, spreekuur de binnenvest

Stichting de Binnenvest