Adviesraad Sociaal Domein

 • Adviesraad Sociaal Domein

  De Adviesraad Sociaal Domein is een fusie van het Wmo Platform & de Raad voor Wonen en Zorg en Welzijn (RWZW). De taak van de Adviesraad Sociaal Domein Noordwijk bestaat uit het gevraagd en ongevraagd adviseren van het college (en de gemeenteraad daarover te informeren) over het beleid en de uitvoering van de terreinen die in Noordwijk onderdeel zijn van het Sociaal Domein.

  Samenstelling

  De Adviesraad Sociaal Domein bestaat uit bewoners en vertegenwoordigers van organisaties die veel te maken hebben met het Sociaal Domein zoals de ouderenbonden, wijkverenigingen en belangenorganisaties. Dit zijn de leden:

  • de heer H. van Dongen (voorzitter)
  • de heer A. van den Berg (lid)
  • mevrouw M. van den Burg-Jansen (lid)
  • de heer T. Donders (lid)
  • mevrouw T. van Eldik (lid)
  • mevrouw B. Mulder-Veenema (lid)
  • mevrouw M. Lindhout-Langendoen (lid)
  • de heer J. van der Niet (lid)
  • mevrouw J. Peen-Giezen (lid)

  Contactpersoon

  De heer C. (Cyriel) Thomas
  Postbus 298
  2200 AG Noordwijk
  Telefoon (071) 36 60 000
  E-mail gemeente@noordwijk.nl